DYMOS®

DYMOS je přizpůsobitelný softwarový systém určený pro dispečerské řízení a optimalizaci provozu teplárenských soustav. Systém lze využít pro predikci spotřeby tepla a výroby elektrické energie, optimalizaci řízení výstupních teplot horkovodů včetně akumulace tepla a nasazování zdrojů.

Software je založen na kompletním simulačním modelu systému výroby, distribuce a spotřeby tepla.

Systém umožňuje práci v predikčním, simulačním a analytickém režimu a v reálném čase. Predikční režim slouží k předpovědi chování soustavy v nejblišší budoucnosti, analytický režim k analýze různých provozních situací. V simulačním režimu lze modelovat jakékoliv historické i budoucí provozní varianty.

Předmětem dodávky je i začlenění do stávajícího IŘS. Součástí je i školení, údržba a servis.