Věda, výzkum a mezinárodní spolupráce

V rámci vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce jsou řešeny projekty související s provozem systémů CZT a s vytvářením podmínek pro jejich další rozvoj.

K nejdůležitějším oblastem poskytovaných služeb patří:

  • Věda a výzkum - řešení samostatných úkolů v rámci státních programů podpory vědy a výzkumu v oblasti racionalizace a úspor ve spotřebě energie
  • Vývoj pokročilých prostředků softwarové podpory pro analýzy jevů v teplárenských soustavách a pro řízení jejich provozu
  • Zahraniční spolupráce - členství v mezinárodních týmech řešících projekty financované z podpůrných fondů Světové a Evropské banky, z fondů TDA, IEA, EU, atd.
  • Spolupráce s TSČR a dalšími profesními organizacemi při řešení problematiky implementace nových směrnic EU do národní legislativy a vytváření obecně příznivého prostředí pro rozvoj teplárenství