Dynamické modely

Precizní dynamické modely proudění a akumulace tepla v síti umožňují přesnou simulaci tepelných sítí a sofistikované řízení provozu teplárenské soustavy.

Softwarové systémy MOP a DYMOS obsahují výpočtovou metodu transportu teplotních změn v horkovodních sítích umožňující efektivní výpočet dynamického chování i těch nejrozsáhlejších sítí. Tato metoda umožňuje zohlednit dopravní zpoždění mezi výrobou a spotřebou tepla a při výpočtu respektuje předchozí natopení sítě.

Tyto dynamické modely nachází své uplatnění při využívání přirozené akumulační schopnosti tepelných sítí a v kombinaci s neuronovým modelem spotřeby tepla jsou schopny částečně zohlednit i akumulaci v budovách a vytápěných objektech.

Součástí dynamických modelů je i výpočet časového vývoje tlakových poměrů v síti ve formě průběžně se měnícího tlakového diagramu a trajektorií pracovního bodu čerpadel v rámci jeho pracovní oblasti.

Předností systému dynamického modelování v produktu DYMOS je možnost jeho rozšíření o nejrůznější nadstavbové optimalizační algoritmy v oblastech jako je přerozdělení výkonu v soustavě, řízení hydraulických poměrů a provozu čerpadel, a to specifické pro konkrétního zákazníka.