Reference služeb

Od založení společnosti byly dokončeny stovky zakázek v oblasti studií a poradenství, vědy a výzkumu, energetických koncepcí a energetických auditů.

Mezi dokončené projekty z poslední doby patří například:

 • Vzorová kalibrace vybraných částí tepelně hydraulického modelu Pražské teplárenské soustavy - Pražská teplárenská a.s.
 • Energetický audit podle zákona č. 406/200 Sb. ve znění pozdější novelizace - ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov.
 • Energetický posudek na projekty - Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras A, B, C – trasa I. C - METROPROJEKT Praha a.s.
 • Posudek energetického specialisty ve smyslu vyhlášky č. 145/2016 Sb., §7 odst. 5. pro měřidla dodávek užitečného tepla ze zdroje - Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Technická pomoc při zpracování ÚEK statutárního města Brna - TENZA, a.s.
 • Sestavení modelu primární tepelné sítě v Týně nad Vltavou - VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
 • Přepočet provozních dat TČB po připojení ETE a realizaci dalších rozvojových projektů – variantní studie - Teplárna České Budějovice, a.s.
 • Příprava topné zkoušky ve směru PE-PT propojené HV soustavy SZTE v Plzni - Plzeňská teplárenská, a.s.
 • Studie náhrady EHO výtopenským zdrojem na biomasu - ČEZ Teplárenská, a.s.
 • Studijní a analytické práce při řešení teplárenských projektů ČEZ Teplárenská, a.s. - ČEZ Teplárenská, a.s.
 • Zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění - pro výrobní a rozvodná zařízení tepla, včetně objektů v majetku teplárny - Teplárna České Budějovice, a.s.

Kompletní seznam referencí - včetně služeb souvisejících s MOP a DYMOS