Reference MOP

Pomocí software MOP byly v průběhu posledních deseti let provedeny stovky přepočtů primárních horkovodních, parních a sekundárních sítí a otopných soustav. Byly prodány desítky licencí s různými konfiguracemi. Zákazníci jsou jak z řad teplárenských společností, tak společností zabývající se projektováním tepelných sítí.

Významné projekty zpracované ORTEPem pomocí MOP®:

 • energetické audity tepelných sítí v Plzeňské teplárenské, Teplárnách Strakonice, ve Dvoře Králové, a mnoho dalších;
 • stanovení optimální dimenze napaječe Jižní Město - Pražská teplárenská,
 • dimenzování přestavby parní sítě Holešovice na horkou vodu,
 • vytvoření modelu Brna pro ověření spolupráce 5 zdrojů v soustavě,
 • studie možnosti spolupráce dvou zdrojů v rámci jedné sítě v Plzni,
 • modelování tepelných ztrát v parní síti Ústí nad Labem a na horkovodní síti Trutnov,
 • atd...

Mezi zákazníky z řad teplárenských společností patří:

 • Pražská teplárenská, a.s.;
 • United Energy, a.s.;
 • Teplárna Strakonice, a.s.;
 • Tepláreň Košice, a.s.;
 • Teplárny Brno, a.s.;
 • Elektrárny Opatovice, a.s.;
 • MVV Energie CZ a.s.;
 • Plzeňská teplárenská, a.s.;
 • atd...

Mezi zákazníky z řad projektových společností patří:

 • AF-Consult Czech Republic s.r.o.;
 • Eurotherm Tábor, s.r.o.;
 • Thermoplus, s.r.o.;
 • TENZA, a.s.;
 • EVČ, s.r.o.;
 • SITEZ, s.r.o.;
 • atd...