Tvorba a správa výpočtových modelů tepelných sítí

Rozvoj, přestavba, rekonstrukce či ekonomický provoz tepelných sítí se neobejdou bez analýzy teplotních a hydraulických poměrů, tj. bez výpočtového modelu tepelných sítí. Pro zákazníky bez potřebné vlastní personální kapacity či softwarového zajištění nabízíme vytvoření a údržbu takovýchto modelů.

ORTEP, s.r.o. nabízí:

  • sestavení výpočtového modelu, jeho parametrizaci a kalibraci softwarem MOP;
  • následnou správu výpočtového modelu včetně každoroční aktualizace a řešení ad-hoc úloh,
  • nebo předání vytvořeného modelu zákazníkovi spolu s prodejem licence systému MOP a zaškolení uživatelů.

Výhody:

  • vysoce kvalifikované zpracování, sofistikované softwarové prostředky, to vše podloženo dlouholetým know-how a referencemi ORTEP, s.r.o.;
  • kompatibilita výpočtových modelů s modely projektantů a teplárenských společností rovněž využívajících software MOP;
  • flexibilita obchodní i procesní, kontrakty a způsob spolupráce šité na míru dle potřeb a možností každého zákazníka.