DIGITS

DIGITS je softwarový nástroj pro zefektivnění provozu a správy tepelných sítí, zejména s následujícími technickými, energetickými a ekonomickými efekty:

  • řešení teplotních a průtokových parametrů sítě (úspory provozních nákladů na tepelné ztráty a čerpací práci);
  • optimalizace konfigurace tepelné sítě, časování a rozsahu oprav a údržby (úspory nákladů na opravy a údržbu a úspory investičních výdajů);
  • podpora plánování, výkaznictví a statistických analýz (úspora osobních nákladů na režijní a administrativně správní činnosti).

Řešení je založené na technologii umožňující efektivní sdílení, transformace a zpracování technologických, obchodních, ekonomických, výpočtových a dlaších dat. DIGITS tak lze použít jako základ digitalizovaného centra správy tepelných sítí.

Tento software (DIGITS) byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu THETA (projekt č. TK03020066 pod názvem “Plně digitalizované centrum správy tepelných sítí“).

Pro kvalitní rozhodování v oblasti distribuce tepla je nezbytné znát: "čím se distribuuje, kolik se distribuuje a jak se distribuuje". Informace, "čím se distribuuje" je obsažena obvykle v systému GIS. Kolik se distribuuje, je většinou známo ze zákaznického informačního systému. Zbylou úlohu ("jak se distribuuje") řeší systém DIGITS, založený na systému modelování tepelných sítí sdíleném se softwarem MOP. Ale DIGITS řeší navíc integraci dat ze všech těchto systémů a umožňuje tato darta efektivně kombinovat, vyhodnocovat a dále zpracovávat.