Online systémy

Propojení se systémem měření dat umožňuje produktům MOP a DYMOS přesnou simulaci a predikci minulého, současného a (ve spojení s předpovědí počasí a neuronovým modelem spotřeby) i budoucího chování teplárenské soustavy.

Online technologie společnosti ORTEP využívá připojení k systému měření v reálném čase. Umožňuje uživateli systému DYMOS (a skrze volitelný modul Online i uživateli sofwaru MOP) zobrazit naměřené hodnoty spolu se vstupy a výstupy modelu. Také otevírá uživateli možnost práce v predikčním a analytickém režimu.

Predikční režim slouží k předpovědi chování soustavy v nejblišší budoucnosti, analytický režim k analýze minulých provozních situací. V simulačním režimu lze modelovat jakékoliv historické i budoucí provozní varianty.

Predikční režim

Tento režim umožňuje modelovat a plánovat budoucí provozní stavy teplárenské soustavy na základě měřených dat z minulosti s použitím předpovídaných hodnot. Data z minulých měření se používají (ve spojení s dynamickým modelem sítě) k modelování přesného stavu systému v aktuálním čase. Pomocí předpovědi počasí a neuronového modelu spotřeby tepla společnosti ORTEP dokáže software předpovídat budoucí provoz teplárenské soustavy včetně výroby tepla a elektřiny a následných (dokonce uživatelem definovaných) vypočtených hodnot.

Predikční režim umožňuje aktualizaci vytvořené predikce po nějakém čase. Výsledkem je obnovená predikce pro současný okamžik, ale s respektováním nastavení provozu z předchozího nastavení.

Analytický režim

Tento režim umožňuje jednoduché použití naměřených historických provozních hodnot z databáze měření k modelování dřívějšího stavu soustavy v zadaném intervalu. Kromě naměřených hodnot zahrnuje i hodnoty dopočtené modelem soustavy.