Věda, výzkum a mezinárodní spolupráce

V rámci vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce jsou řešeny projekty související s provozem systémů CZT a s vytvářením podmínek pro jejich další rozvoj.

K nejdůležitějším oblastem poskytovaných služeb patří:

  • věda a výzkum - řešení samostatných úkolů v rámci státních programů podpory vědy a výzkumu v oblasti racionalizace a úspor ve spotřebě energie,
  • vývoj pokročilých softwarových nástrojů určených pro analýzy jevů v teplárenských soustavách a pro řízení jejich provozu,
  • zahraniční spolupráce - členství v mezinárodních týmech řešících projekty financované z podpůrných fondů Světové a Evropské banky, z fondů TDA, IEA, EU, atd.,
  • spolupráce s TSČR a dalšími profesními organizacemi při řešení problematiky implementace nových směrnic EU do národní legislativy a vytváření obecně příznivého prostředí pro rozvoj teplárenství.